An toàn

Nghiên cứu điển hình: Giám sát tình trạng từ một khoảng cách an toàn

Một tháp giải nhiệt (cooling tower) quan trọng tại một bệnh viện ở New Jersey đã bị hỏng bất ngờ và phải sửa chữa khẩn cấp. Trước khi xảy ra sự cố, chỉ cho phép kiểm tra độ rung hàng năm vì tháp giải nhiệt phải được tắt và khởi động lại để lắp đặt máy đo gia tốc và sau đó tháo ra sau khi thu thập dữ liệu.

Do khoảng thời gian theo dõi kéo dài, sự cố sắp xảy ra không được phát hiện sớm. Sau đó hộp số và động cơ đã được lắp thiết bị i-ALERT2 trong quá trình sửa chữa. Cảm biến i-ALERT2 được kích hoạt Bluetooth® Smart nên có thể liên kết không dây với thiết bị di động từ khoảng cách an toàn 30-100 ft. (10-30 m) trong khi thiết bị vẫn đang chạy.

Giờ đây, việc thu thập dữ liệu rung và nhiệt độ có thể được thực hiện mà không cần tắt máy và đi vào khu vực của tháp giải nhiệt.