Giải quyết vấn đề

Chẩn đoán rung động bằng thiết bị thông minh

Giám sát i-ALERT2 cung cấp các công cụ phân tích rung động mạnh mẽ tương tự như các công cụ được tìm thấy trên các máy phân tích rung động cầm tay đắt tiền, có thể lên tới hàng chục nghìn dollar và yêu cầu đào tạo đặc biệt để sử dụng.

Giám sát i-ALERT2 cung cấp cho bất kỳ ai có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Với thiết bị i-ALERT2, người dùng có thể xem biểu đồ dưới dạng sóng thời gian (Time Wave Form) và biến đổi nhanh Fourier (Fast Fourier Transform) trong thời gian thực hoặc có thể tải xuống FFT / TWF được chụp trong một sự kiện báo động.