Cổng i-ALERT

Thêm khả năng giám sát bằng thiết bị thu thập dữ liệu từ xa

Cổng i-ALERT cũng cấp kết nối an toàn giữa các cảm biến  i-ALERT và cổng i-ALERT Ai. Cấp nguồn và cho cổng kết nối tự động tới mạng di động và cấu hình tất cả các cảm biến trong phạm vi.

Cổng cho phép kết nối tới cổng thông tin, dữ liệu từ cảm biến tự động tải lên và thay đổi cài đặt cảm biến i-ALERT từ xa bởi người sử dụng được cấp quyền.

Thông số kỹ thuật:

  • Kết nối di động: WAN: LTE, 3G.
  • Bluetooth: Bluetooth 4.0 (Max 12.5 dBm)
  • Khoảng cách kết nối: 30-100m (100-300ft)
  • Nguồn: 120-240VAC hoac 6-90 VDC
  • Nhiệt độ: -30°C đến 60°C (-22°F đến 140°F)
  • Bảo vệ: IP68 / NEMA4x, Class 1 Division 2 ATEX Zone 2

Đặc điểm

  • Thu thập và truy cập dữ liệu linh hoạt
  • Bảo trì dự đoán có thể mở rộng ở mọi cấp độ