Tiết kiệm thời gian

Nghiên cứu điển hình: Giảm một nửa thời gian thu thập dữ liệu

Một nhà sản xuất phụ gia hóa dầu hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ PdM của họ đã cắt giảm hơn 50% thời gian thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng định tuyến i-ALERT2. Báo cáo loại trừ được tạo ngay lập tức sau khi hoàn thành tuyến đường giúp tiết kiệm thời gian hơn nữa. Nó cho phép các nhà phân tích rung động được đào tạo chuyên sâu tập trung vào việc khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phức tạp, do đó tối đa hóa giá trị hợp đồng của họ với khách hàng.

“Trong số 33 thiết bị giám sát i-ALERT2 được cài đặt, 13 thiết bị có thể đọc được bằng cách chỉ đứng tại một chỗ”