Dễ sử dụng

CÀI ĐẶT & KÍCH HOẠT

Gỡ bỏ nhãn dán để kích hoạt Bluetooth

TẢI XUỐNG

Tải xuống ứng dụng i-ALERT miễn phí và làm theo hướng dẫn trên màn hình

 

ĐƯỜNG CƠ SỞ VÀ CẢNH BÁO

Màn hình i-ALERT2 tự động đặt mức cảnh báo (người dùng cũng có thể lựa chọn)

 

GIÁM SÁT LIÊN TỤC

Màn hình i-ALERT2 hoạt động lại sau mỗi 5 phút để kiểm tra tình trạng thiết bị