Ứng dụng i-ALERT

  • Giám sát máy của bạn ngay từ điện thoại với ứng dụng di động miễn phí.
  • Có sẵn cho điện thoại thông minh iOS và Android.

Các thiết bị tương thích

Apple (Chạy iOS 8.2 trở lên)

Samsung (Chạy Android 5.0 trở lên và hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên)

Google (Chạy Android 5.0 trở lên và hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên)

Đặc điểm

Dễ sử dụng


Tải xuống miễn phí ứng dụng i-ALERT để theo dõi hiệu suất máy ngay trên điện thoại của bạn. Đặt khả năng giám sát tình trạng trong tay của người dùng hàng ngày.

An toàn và tiết kiệm thời gian


Từ khoảng cách an toàn, kết nối không dây với nhiều thiết bị hỗ trợ i-ALERT cùng một lúc để nhanh chóng giám sát tất cả các máy của bạn trong phạm vi.

Bắt gặp vấn đề khi xảy ra


Xu hướng rung động, nhiệt độ và dữ liệu kurtosis mỗi giờ một lần và báo động trong 170 ngày. Lưu trữ trung bình hàng tuần, tối thiểu và tối đa lên đến 5 năm.

Chẩn đoán lỗi máy


Tải xuống dữ liệu phổ rung ba trục dưới dạng sóng thời gian (Time Wave Form) và biến đổi nhanh Fourier (Fast Fourier Transform) để chẩn đoán lỗi máy.

Tra cứu thông tin máy


Tra cứu thông tin kỹ thuật máy khi bạn cần. Đối với thiết bị ITT Goulds Pumps, hãy nhập số sê-ri và tải danh sách các phụ tùng sửa chữa, đồ thị đường cong hiệu suất máy bơm và bảng dữ liệu máy bơm.

Lên lịch giám sát tình trạng hoạt động


Tự động hóa các hoạt động thu thập dữ liệu của bạn. Hãy chọn máy, lịch trình, thời gian, tuyến đường và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tạo báo cáo


Bạn thường xuyên lãng phí thời gian để tạo báo cáo từ các chương trình giám sát dựa trên điều kiện truyền thống. Hãy để Ứng dụng i-ALERT thực hiện công việc khó khăn và tạo báo cáo cho bạn.