Sản phẩm

Cảm biến i-ALERT

Giám sát máy của bạn


 

Cảm biến áp suất i-ALERT

Theo dõi điều kiện chất lỏng


 

Cổng i-ALERT

Thêm khả năng giám sát từ xa


 

Ứng dụng i-ALERT

Giám sát máy của bạn từ điện thoại với ứng dụng di động miễn phí


 

Nền tảng i-ALERT Ai

Giám sát tất cả các thiết bị và máy i-ALERT của bạn từ một giao diện web đơn giản.