Phát hiện sớm

Nghiên cứu điển hình: Máy bơm quy trình gặp vấn đề xấu

Một công ty hóa chất có trụ sở tại Bắc Mỹ đã thường xuyên gặp lỗi máy bơm hóa chất. Những hư hỏng không thể giải thích được vì khoảng thời gian bảo trì phân tích rung động bình thường 30 ngày không cho thấy bất kỳ điều kiện hoạt động bất thường nào.

Khách hàng đã chọn lắp đặt thiết bị i-ALERT2 để giám sát máy bơm. Trong vòng 187 giờ (khoảng một tuần) kể từ khi vận hành, thiết bị i-ALERT2 đã ghi lại hai nhịp rung bất thường ở cả ba trục. Từ kết quả thời gian của tình trạng báo động, nguyên nhân gốc rễ của sự cố do độ cao hút nước của máy bơm quá lớn (do mực nước bể chứa thấp, do đặt máy bơm quá cao…), gây ra hiện tượng xâm thực và người vận hành không được cảnh báo cho sự cố này.

Thiết bị i-ALERT2 có thể cung cấp khả năng phát hiện sớm trường hợp hỏng hóc có thể xảy ra và cung cấp đủ thông tin để thực hiện một hành động chính xác.