Nội dung thông minh

Giám sát tình trạng máy móc i-ALERT2

  • Theo dõi tình trạng máy của bất kỳ thiết bị quay nào
  • Theo dõi độ rung 3 trục, nhiệt độ, kurtosis và thời gian làm việc
  • Kiểm tra tình trạng máy 5 phút một lần
  • Ghi dữ liệu mỗi giờ hoặc vào một sự kiện báo động
  • Chẩn đoán lỗi máy bằng phân tích rung động nâng cao
  • Truy cập hồ sơ máy từ thiết bị di động của bạn
  • Giám sát máy bơm, quạt, động cơ, máy trộn, hộp số…v.v